Skip to content
Sistemas electrónicos de seguridad - tipos y componentes

Sistemes electrònics de seguretat: tipus i components

Els sistemes de seguretat s’han convertit en una primera necessitat de negocis i particulars. Són els responsables de garantir que no hi hagi cap furt o d’intrusos en una propietat o establiment. I gràcies a la tecnologia, aquests sistemes es poden plantejar de múltiples maneres per encaixar correctament amb les necessitats de cada cas.

Què són els sistemes electrònics de seguretat i quins tipus hi ha?

Són un conjunt de  peces o elements units en un mateix circuit o sistema que tracten de garantir la seguretat d’un domicili, per exemple. Mitjançant una sèrie de senyals i alertes poden detectar la presència d’estranys o la seva entrada a determinats espais.

Són imprescindibles per garantir la seguretat en edificis i propietats, i empren els components electrònics com a peces que en garanteixen la fiabilitat.

  • Sistemes dealarmes. Que, mitjançant un senyal de sensors o de videovigilància, pugui detectar la presència d’estranys o intrusos en un lloc determinat. Per exemple, a les naus industrials.
  • CCTV. És el sistema de videovigilància més clàssic. Un circuit tancat en què una xarxa de càmeres van gravant el que passa. És molt típic, per exemple, en negocis que volen controlar tot el que passa al seu interior. Com pot ser en un supermercat.
  • Sistemes contra incendis. No tota la seguretat s’enfoca a protegir-se davant de robatoris. Els incendis poden ser un dels principals perills a molts domicilis i negocis. I la millor manera de controlar-los és a través de sistemes electrònics de diferents tipus que puguin detectar els senyals que deixa el fum i, per tant, activar-se en cas d’incendi.

Components dels sistemes electrònics de seguretat

Com hem vist, no tots els sistemes són iguals i, en conseqüència, les seves peces poden variar. No obstant això, t’anomenarem els components elèctrics més comuns:

Central de control

Poc importa quin tipus d’alarma sigui: a qualsevol sistema elèctric sempre hi ha d’haver un panell de comandament o un espai que centralitzi la informació que es rebi. D’això se n’encarrega la central de control.

Sensors

Ja siguin de moviment o de fum, són els components que detecten algun tipus d’alteració. Reben la informació que s’enviarà després a la central o la interfície de control.

Un circuit de connexió

Tots els aparells electrònics han d’estar connectats ia la mateixa òrbita elèctrica. Això és el que garantirà que la informació que es rebi en un pugui arribar a un altre.

Una interfície d’usuari

Finalment, el que és sempre present és un tauler de control o un element a través del qual l’equip i el personal de seguretat puguin treballar amb el sistema i veure’n l’estat general.

En conclusió, els sistemes de seguretat són essencials per a molts negocis o per a habitatges. I aquests depenen en gran mesura dels components; per això, és essencial comptar amb una empresa electrònica per a la fabricació d’aquestes peces amb la màxima fiabilitat. Si necessites peces de qualitat, compta amb nosaltres.

[/vc_row ]
Back To Top