Skip to content

Business Units

Oferim un servei electrònic complet als clients a través de les nostres tres divisions de negoci: Circuits, Cablejat i Muntatge electromecànic

Circuits:

Circuits rígids.

 Circuits flexibles (realitzats a Kapton, també treballant en el desenvolupament en altres substrats).

Tipus de muntatge: THT (Through Hole Technology) amb soldadura d’ona i soldadura selectiva i SMD amb tota la línia de muntatge inclosa la AOI.

Muntatge electromecànic:

  Fabricació d’equips i maquinària que requereixen tant la fabricació electrònica, com la mecànica, amb inclusió de líquids (fluids), bombes, actuadors, electrovàlvules, carcasses, TFT ‘s…

  Realitzem tant equips petits com maquinària gran i complexa, de sèries curtes i mitjanes, per als equips més grans i sèries més llargues per equips petits.

  Traçabilitat dels components utilitzats en els muntatges.

Saber més sobre Muntatges Electromecànics

Cablejat industrial a mida:

Línia de processament dels cablejats específics per als muntatges que realitzem.

  També oferim el servei de tall i desforre de cables i mànegues. Crimpat de terminals i punteres i col·locació de connectors.

  Experiència en el tractament de cablejats d’estructura complexa o molt manual.

Saber més sobre Cablejat Industrial

Back To Top