skip to Main Content

Sectors

Mèdic Sanitari

Dispositius mèdics:


Muntatge electromecànic de dispositius i maquinària mèdica

Equipaments i unitats dentals
Equips d’ozó

Hospitalari:


Fabricació de mobiliari sanitari, dental, òptic, suports de dispositius electrònics, capçals
Mobiliari de sala quirúrgica: suports per als equips quirúrgics, lluminàries especials

Sistemes d’ajuda / plataformes per a la mobilitat de pacients

Laboratori

Maquinària d’anàlisi

Bàscules

Mescladores

Incubadores

I un llarg etcètera

Seguritat

Sistemes de control d’accés, càmeres, etcètera

IoT

Equips mèdics intel·ligents

Back To Top