Skip to content

Sostenibilitat i Innovació

Som un equip format per professionals dedicats a la fabricació de circuits electrònics i cablejat específic així com al muntatge d’equips electromecànics

Mesures cap a la igualtat de gènere i la inclusió social

Com a empresa pime, ELECTROLOMAS encara no té un pla d’igualtat redactat, però sí que segueix les directrius d’igualtat tractant que l’equip estigui format per persones capacitades que aportin valor, sense que el gènere suposi una discriminació. ELECTROLOMAS pensa que la igualtat de gènere és una condició indispensable per garantir la competitivitat i manté un clar compromís d’iniciatives que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes.

Igualment, encara que l’empresa no està obligada a complir el 2% de plantilla de treballadors amb discapacitat, comptem amb 2 en plantilla i estem fortament compromesos amb els col·lectius més sensibles. A més, col·laborem amb empreses d’inserció laboral, per a persones amb diferents tipus de minusvalidesa, que ens presten serveis d’outsourcing de RRHH amb persones amb discapacitat, i comptem amb 5 persones més que treballen diàriament a les nostres instal·lacions.

ELECTROLOMAS vol continuar avançant com una empresa inclusiva que incorpora a la seva plantilla persones pels seus mèrits i virtuts, no per la seva condició de gènere, física o psíquica. Per això continuarà avançant en les diferents dimensions que incideixen en la igualtat d’oportunitats.

Economia circular, digitalització, formació i reciclatge

A Electrolomas SLU tractem de participar en projectes d’R+D+i que comportin el desenvolupament de productes que tinguin un mínim impacte ambiental, tant durant el seu desenvolupament i fabricació com en la fi de la seva vida útil. D’aquesta manera, col·laborem amb Eurecat en la investigació d’electrònica impresa sobre substrats composites reciclats i reciclables, de manera que ofereixin propietats renovables i un impacte negatiu menor, tot i tractar-se de residus electrònics.

En el nostre dia a dia, participem al pla de gestió de residus de la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa a la integració de l’Economia Circular en els nostres processos de treball, des d’Electrolomas sempre hem advocat per l’augment de la vida útil dels productes que fabriquem, oferint Assistència Tècnica/After sals i ocupant-nos de la reparació i la reutilització dels equips produïts.

Actualment, ens trobem en un procés de millora del nostre sistema ERP amb què esperem poder fer un seguiment amb més informació i més actual, incorporant matèries primeres que puguin haver estat recuperades, per a la producció de nous productes.

Igualment, treballem constantment en la millora de la gestió de la informació, amb l’objectiu de tenir tota la informació encriptada al núvol i així poder administrar els processos de treball d’una manera més efectiva i competitiva.

Estratègia de R+D, participació en projectes de R+D+I

Des del 2018 comencem a col·laborar amb centres de recerca. Hem anat fent contactes amb centres tecnològics tant nacionals com europeus, així com amb universitats/oficines de transició tecnològica que busquen partners que els donin suport al prototipat, co-desenvolupament dels seus productes o industrialització dels mateixos. Igualment, col·laborem diàriament amb empreses d’enginyeria de manera que, conjuntament, puguem oferir el desenvolupament d’enginyeria electrònica/mecànica i la industrialització del producte.

Estar en contacte amb start-ups de diferents sectors, ens permet també conèixer les necessitats tècniques per al desenvolupament de nous productes.

Electrolomas SLU és partner en els següents Projectes Europeus/Nacionals:

  • Hem fet un projecte dins de la plataforma SmartEEs2 dins de l’Horizon Europe, dedicat a l’electrònica flexible. Hem ajudat l’empresa iBreve en el procés d’industrialització d’un wearable dedicat a la salut. Electrolomas forma part d’aquesta plataforma europea per a empreses i centres tecnològics de desenvolupament d’electrònica impresa/flexible va ser escollida com a empresa industrial per al projecte iTransform juntament amb iBreve.
  • Formem part del projecte ACEFICORE liderat per Autotech – Gestamp “Automòbils connectats a través d’Electrònica Funcional integrats en components fabricats amb materials reciclats i 100% reciclables”.
  • Som part del PERTE VEC1 “light2move” liderat per Faurecia, en un dels 9 projectes principals que té el projecte tractor, juntament amb Indústries Alegre, per al desenvolupament de components electrònics lleugers i eficients que utilitzin la tecnologia de la plastrònica per a vehicles elèctrics i connectats.
  • Desenvolupem juntament amb Eurecat i Rotimpress un projecte REPTES /PCPP Tecnologia per a fabricació a gran escala de dispositius per a la digitalització d’objectes analògics (Fab-4-Digital) CPP2021-008984

Associacions

Som part d´associacions d´empreses que ofereixen processos tecnològics innovadors com SmartEEs, Associació Europea d´Electrònica Flexible i Wearable.

També som part del BCN Medicare Hub, un grup de 7 empreses industrials amb certificació ISO 13485 que ofereix projectes claus en mà per a dispositius mèdics.

Som membres de CataloniaBio&Health Tech, Associació d´empreses del sector de la biomedicina i la salut a Catalunya.

Back To Top