Skip to content
Tecnologia de control de accesos

Present i futur del control d’accessos

Les tecnologies de control d’accessos estan adquirint cada vegada més importància en la societat actual. No només s’ha convertit en una cosa obligatòria a les empreses (per exemple, amb el control d’horaris), sinó que cada cop és més vital en molts altres àmbits, com l’oci o els esdeveniments.

Control d’accessos, present i futur

Tant el mercat laboral com la indústria de l’entreteniment, els esdeveniments i altres sectors necessiten que se segueixi innovant i desenvolupant aquest tipus de tecnologies d’identificació de persones. Sistemes com la biometria han aportat molt per simplificar i popularitzar aquest control. D’aquesta manera s’han eliminat suports en plàstic o paper, o altres mètodes més rudimentaris, per gestionar i emmagatzemar les dades de les persones.

La principal característica d’aquests sistemes és que són molt segurs, ja que no es poden copiar, alterar i, molt menys, robar. Precisament, totes aquestes funcionalitats eren les que provocaven algunes de les vulnerabilitats en les contrasenyes o els dispositius físics. Per sort, avui dia se solucionen amb el control biomètric.

Tecnologia per a la identificació de persones

Tot i que encara hi ha molt per avançar, els accessos biomètrics tenen un funcionament molt senzill. Per això, la indústria tecnològica continua investigant les solucions que ja s’estan posant en pràctica. Amb això, no només es facilita l’entrada als usuaris, sinó també s’agilitza la gestió per part dels que recullen les dades.

Palma de la mà

L’escaneig dels palmells de la mà crea un algoritme únic per a cada individu. La tecnologia permet barrejar això amb el machine learning, o la capacitat d’aprenentatge que tenen les màquines. El resultat final és una xarxa complexa de dades que identifica les persones i que és impossible de plagiar.

Petjada dactilar

Sens dubte, la biometria per antonomàsia i un dels primers elements que es va utilitzar per al control d’accés, per la seva senzillesa. Avui dia, moltes empreses l’utilitzen per al control horari dels seus treballadors, ja que aquests només han de posar el polze o l’índex en un aparell per registrar, així, el començament i el final de la seva jornada.

Iris de l’ull

Fa anys, vèiem a les pel·lícules de ciència ficció com l’escàner de l’ull donava accés personal a llocs molt protegits. Avui dia és una realitat i la tecnologia és capaç didentificar les característiques úniques que té cada iris.

Reconeixement facial

Si l’iris o la mà no fos suficient, la innovació avança en un escaneig facial complet. Això vol dir analitzar moltes més característiques, incrementant la seguretat. Alguna cosa per al que la tecnologia sembla estar ja preparada.

Reconeixement de veu

La veu també té uns matisos personals que ens diferencien els uns dels altres. Un sistema biomètric que farà parlar molt en els propers anys.

En definitiva, la tecnologia de control d’accessos ha evolucionat molt, gràcies a la biometria. Actualment, se n’està popularitzant l’ús en diferents àmbits, sobretot a nivell laboral. La mà, l’iris o la veu suposen tota una revolució sobre la qual seguir avançant en els propers anys.

Back To Top