Skip to content
Qué es el prototipado de circuitos electrónicos

Què és el prototipat de circuits electrònics?

En el prototipat de circuits electrònics s’utilitzen una sèrie d’eines i materials per construir un model inicial d’aquest tipus de circuits. És un procés que permet als desenvolupadors identificar i solucionar problemes en el disseny abans de produir-los a gran escala.

Claus del prototipat de circuits electrònics

Aquest procés té una sèrie de claus imprescindibles que cal conèixer. A continuació, es mostren quins són.

En què consisteix el prototipat de circuits electrònics

La tècnica del prototipat aplicada a circuits electrònics consisteix a crear-ne una versió primerenca amb l’objectiu de provar i validar el seu disseny. És molt útil per identificar problemes abans d’invertir recursos i temps en la producció massiva.

És especialment rellevant en el cas de circuits electrònics complexos, ja que els errors són costosos i força complicats de reparar. A més, permet als dissenyadors fer ajustaments i millores de manera ràpida i eficient.

Com es realitza la tècnica del prototipat

Per dur a terme aquest procés cal seguir una sèrie de passos, són aquests:

 • Disseny del circuit: Per això, s’empra un programari específic per a aquesta funció. En aquest pas, es concreten els components electrònics que seran necessaris, la disposició i les connexions.
 • Selecció dels components: Això inclou díodes, resistències, capacitors, integrats, etc.
 • Construcció de la placa de circuit imprès: Aquesta és la base sobre la qual es muntaran els components electrònics. És fonamental que tingui les dimensions correctes i els orificis adequats.
 • Muntatge: Es solden els components a la placa i es comprova que les connexions estan ben fetes.
 • Validació: Es fan proves per validar el disseny del prototip. Si es detecta algun problema, cal solucionar-ho i repetir el procés.

Tècniques habituals

Hi ha diferents tècniques per al prototipat de circuits electrònics. Aquestes són les més habituals:

 • Plaques de circuit imprès: És la més comuna. Es generen mitjançant un programari de disseny i després s’hi munten els components electrònics.
 • Breadboards: Són plaques de prova en què no cal soldar els components, simplement s’insereixen als orificis i es fixen mitjançant clips de ressort.
 • Mòduls de prototipat: Tenen orificis per inserir els components i connectors per fixar-los, per la qual cosa tampoc necessiten soldadura.

Els avantatges que ofereix el prototipat de circuits electrònics

El prototipat és la millor solució per als clients, ja que permet adequar el producte a les seves necessitats. Aquests són els seus principals avantatges:

 • Estalvi de temps i recursos: Permet als dissenyadors provar diferents configuracions i fer ajustaments i millores. Això estalvia temps i recursos.
 • Identificació d’errors: Es detecten ràpidament i, el que és més important, abans de la producció a gran escala, per la qual cosa es poden solucionar.
 • Millora en la qualitat del circuit: En permetre als dissenyadors optimitzar-lo amb anterioritat, la qualitat i el rendiment augmenten notablement.

El prototipat de circuits electrònics és un procés que beneficia tant empreses com clients. Les primeres són més eficients i els segons obtenen justament el que estan buscant. A Electrolomes fabriquem circuits electrònics tant rígids com flexibles mitjançant aquesta tècnica. Segueix la nostra activitat a través de les nostres xarxes socials i contacta amb nosaltres per conèixer els nostres productes.

Back To Top