Skip to content
Características y ventajas de los circuitos THT

Característiques i avantatges dels circuits THT

Actualment, hi ha diverses tècniques per al muntatge de components en una placa de circuit imprès (PCB). Una d’elles es basa en la tecnologia THT (Through-Hole Technology), que ha estat utilitzada durant dècades. Però, què són exactament els circuits THT? Quins avantatges ofereixen dins d’una indústria electrònica en evolució constant? A Electro Lomas, com a especialistes en el muntatge d’aquests sistemes, us aclarirem aquestes i altres qüestions.

Què són els circuits THT?

Els circuits THT són aquells que incorporen elements electrònics a la PCB a través de forats prèviament perforats. Així, aquests components són soldats al seu lloc per la part inferior de la PCB, creant una connexió elèctrica sòlida i fiable.

Aquesta tecnologia de forats passants és més comú en circuits electrònics més antics. No obstant això, encara que ara s’empra menys en comparació amb la tecnologia SMT (Surface Mount Technology) aplicada a la creació dels anomenats dispositius de muntatge superficial (SMD o Surface-Mount Device), segueix sent una opció viable per a aplicacions específiques. De fet, resulta especialment útil quan cal més tolerància mecànica, una capacitat de corrent més alta i una major facilitat de reparació.

Tot i que els components THT poden ocupar més espai a la PCB que els SMT, són àmpliament emprats en aplicacions que requereixen una alta fiabilitat (aeronàutica, laboratoris, sector automòbil, electrònica de consum, etc.). A més, la seva tecnologia permet soldar a mà prototips o petites produccions amb més senzillesa, cosa que els fa una opció estesa per als fabricants de productes personalitzats.

Avantatges dels components de THT

A grans trets, els principals beneficis de l’ús de la tecnologia de forats passants són:

  1. Alta fiabilitat. Ofereixen una connexió elèctrica sòlida i fiable, perfectes per a muntatges que requereixen resistència i durabilitat. Com que estan connectats a la PCB per sota, estan protegits dels impactes i tensions mecàniques que poden danyar els components soldats a la superfície de la PCB.
  2. Major capacitat de corrent. Permeten manejar corrents més alts que els components SMT. Això els fa ideals per a aplicacions de gran potència que necessiten un flux de corrent significatiu, com ara la indústria automotriu o aeroespacial.
  3. Facilitat de reparació. La dificultat de reparació és mínima, ja que els components es treuen i reemplacen amb facilitat. Així, els tècnics poden identificar i canviar aquells que estiguin defectuosos amb senzillesa, cosa que redueix el temps i els costos de reparació.
  4. Millor rendiment tèrmic. Tenen una major superfície de soldadura que els components SMT, cosa que proporciona una millor transferència de calor. D’aquesta manera s’evita el sobreescalfament i augmenta el rendiment tèrmic de la PCB.
  5. Adequat per a aplicacions específiques. Encara que la tecnologia SMT és més popular actualment, els circuits THT encara tenen el seu lloc en aplicacions específiques. Per exemple, per a la fabricació de petites quantitats de PCB, prototips i producció personalitzada. També són adequats per a casos en què es requereix una alta tolerància mecànica.

En conclusió, els circuits THT ofereixen múltiples possibilitats i beneficis per a determinades aplicacions de diferents sectors. A Electrolomes, som experts en el muntatge d’aquest tipus de tecnologia de forats passants amb soldadura d’onada i soldadura selectiva. Contacta’ns!

Back To Top