Skip to content
La inyección plástica y los circuitos electrónicos - electrolomas

La injecció plàstica i els circuits electrònics

La injecció plàstica i els circuits electrònics són dos conceptes que, en l’àmbit de la tecnologia, es troben plenament interconnectats. De fet, aquesta complementarietat ha donat lloc a un neologisme que sintetitza els beneficis d’aquestes dues aportacions tecnològiques: plastrònica.

En què consisteix la injecció plàstica?

Abans de passar a analitzar la rellevància de la plastrònica, convé analitzar les claus del primer dels seus components. A continuació, es presenta un repàs de les característiques bàsiques.

Què és la injecció plàstica?

La injecció de plàstics és un procés industrial que consisteix a donar forma a tota mena de peces fetes d’aquest material. Comença amb la fusió dels seus grànuls: els termoplàstics o polímers termoestables. Quan han assolit el grau de fusió necessari, són injectats a pressió a la cavitat d’un motlle. Aquest motlle serà emplenat i, una vegada solidificats els grànuls, es genera el producte programat.

La injecció per emmotllament i els diferents processos de termoconformat s’han utilitzat per produir objectes, components i peces de plàstic amb un gran èxit quantitatiu i qualitatiu. Pel que fa a la quantitat, és un sistema que possibilita la producció estandarditzada, mecanitzada i massiva. Pel que fa a la qualitat, el recurs a la tecnologia IMD i la seva combinació de conformació i modelatge 3D amb aplicacions d’impressió gràfica faciliten una precisió que proporciona perfeccionament als productes.

Sectors com la decoració, l’automoció o els electrodomèstics ja s’han beneficiat de les propietats d’aquest sistema de fabricació. Per tant, el seu aprofitament en la generació de circuits electrònics més funcionals suposa un estadi lògic en levolució de la injecció plàstica.

La injecció de plàstics i la relació amb els circuits electrònics

La potencialitat daquesta associació té a veure amb loptimització dels processos productius que afavoreix. El mètode In Mold Electronics (IMD) implica que els circuits electrònics són impresos sobre un film que serà introduït en els mecanismes d’emmotllament per injecció o termoconformat. D’aquesta manera, se simplifica la fabricació, atès que el circuit electrònic s’adaptarà, en una única fase, a la geometria de la peça. No cal, per tant, muntatge.

Aquesta electrònica híbrida no menyscaba les funcions del producte resultant, que conté elements electrònics caracteritzats per la seva rigidesa i altres, els relacionats amb els polímers, més flexibles. Entre els avantatges d’aquest mètode de fabricació, destaquen el valor afegit del producte, la capacitat de fabricar-lo a gran escala i la lleugeresa.

L’automatització dels acoblaments que proporciona aquest sistema beneficia empreses de diversos sectors. A banda, la sofisticació de les tecnologies emprades facilita que s’integrin, amb una gran versatilitat, peces contornejades en 3D i circuits electrònics amb geometries complexes. Finalment, la protecció que proporciona encapsular aquests circuits comporta un increment de la durada i funcionalitat dels productes.

En definitiva, la injecció plàstica i els circuits electrònics tenen un present significatiu i un futur favorable. El packaging, la medicina, la construcció i l’aeronàutica són altres sectors que també continuaran aprofitant aquesta virtuosa associació. Coneix els nostres serveis i contacta amb nosaltres!

Back To Top