Skip to content

Cables impresos: característiques i usos

Els cables impresos o PCB són elements centrals a qualsevol sistema elèctric. Molt empleats, es poden trobar en instal·lacions de tota mena. Amb un preu econòmic i una fiabilitat molt elevada, es converteixen en elements imprescindibles que ajudaran als sistemes elèctrics que es vulguin instal·lar o preparar. Aquí una explicació en profunditat de com funcionen.

En què consisteixen els cables impresos?

L’electrònica impresa es pot entendre com aquella en què tots els seus components estan connectats en un mateix circuit intern. És a dir: en lloc de consistir en una sèrie de parts ben diferenciades, totes aquestes quedaran interconnectades i formaran part duna mateixa unitat o base.

Estan realitzades amb coure com a element conductor combinat, alhora, amb altres elements no conductors. L’estructura general queda després xapada i coberta amb una pantalla per a més comoditat i maneig.

El que passa, en definitiva, és que tots els elements estaran dins d’una mateixa xapa mecànica, on hi haurà les interconnexions que siguin necessàries. Això fa que els sistemes elèctrics siguin molt més còmodes i simples, eliminant bona part dels cables de coure que es poguessin necessitar d’una altra manera i fent els sistemes eficients.

A més, com ja s’ha apuntat, aquesta opció és molt més econòmica. Per tant, dins de diferents branques de lelectricitat, aquest és un recurs més que emprat.

Aplicacions i usos de l’electrònica impresa

El PCB i aquest model de cablatge resulta molt pràctic per diferents motius. Aquestes són les formes més comunes de fer-los servir, encara que n’hi ha més:

  • Il·luminació LED. Aquest és un exemple dels molts camps en què aquesta electricitat s’ha revelat com a fonamental. En el cas de la llum LED, el que fa és transferir la calor que produeix el circuit lluny de la bombeta, de manera que aquesta no s’arribi a reescalfar i pugui continuar funcionant durant més temps.
  • L’electrònica de consum. Atesa l’economia i la facilitat d’implantar aquest tipus de sistemes, són molts els dispositius diaris que els integren per utilitzar-los. Així, dintre de l’electrònica de consum, es poden trobar una infinitat de productes amb aquest plantejament. Des dels mòbils fins als portàtils, per exemple.
  • Aparells mèdics. Aquest sector no deixa de precisar tots els avenços possibles per integrar els seus sistemes. Hi ha molts aparells que també poden necessitar aquestes solucions, ja que aconsegueixen reduir costos i obtenir un funcionament més senzill en màquines per al diagnòstic.
  • Usos militars. Els sistemes basats en PCB tenen dues característiques: són molt duradors i són altament fiables. Aquest tipus de característiques són imprescindibles dins del sector militar i armamentístic. Ofereixen un funcionament correcte i estaran sempre a punt per quan siguin necessaris.

En definitiva, els cables impresos poden ser presents en una infinitat de components electrònics. És interessant comptar amb una empresa especialitzada en la seva producció per poder sol·licitar-la sempre que sigui necessari. De manera que es puguin integrar als sistemes elèctrics amb comoditat o tenir l’opció de reparar-los quan sigui necessari.

Back To Top