Skip to content
Balanzas electrónicas la importancia de los circuitos

Balances electròniques: la importància dels circuits

Les balances electròniques serveixen per mesurar i pesar amb precisió, a més, hi ha diferents models, tant comercials com industrials. Gràcies a uns sensors, amb què no compten les mecàniques, s’ofereix aquesta exactitud. L’únic contratemps és que puguin patir un mal calibratge en determinats moments.

Balances electròniques, un avenç importantíssim

En aquesta era moderna, comptar amb balances per pesar amb precisió no deixa de ser un gran avenç. Més si tenim en compte que aquests instruments són d’èpoques remotes. El sistema de contrapesos es fa servir des de fa molt de temps per saber quant pesa un objecte.

A la nostra memòria queden els dos platerets que servien per conèixer el pes d’un producte. Amb els avenços tècnics, la balança electrònica neix per substituir aquests models. Principalment, es caracteritza per integrar circuits electrònics per mostrar un resultat en una petita pantalla LCD.

De fet, aquestes balances han esdevingut un equip de gran utilitat també per a la formació. S’utilitzen en molts departaments de química per pesar amb precisió. A més, el seu funcionament és molt senzill, ja que només cal col·locar-la en una superfície estable i evitar el vent o forces similars perquè la lectura sigui exacta.

Quina funció exerceixen els circuits electrònics?

Tal com diem, les balances electròniques es caracteritzen per la seva exactitud en el mesurament. A més, avui dia comptem amb un gran nombre de models a preus molt raonables. Podem trobar diferents tipus, com les que pesen amb exactitud, les analítiques o les que s’utilitzen al laboratori.

Les balances analítiques empren mitjans electrònics per pesar els objectes i funcionen gràcies a un sistema electromagnètic que detecta la posició del platet. Així mateix, incorporen un electroimant, la funció del qual és equilibrar la força que exerceix la càrrega.

Gràcies al seu sensor electrònic, situat a la part interna, es pot rebre la informació per oferir el pes correcte. El sensor és lencarregat de codificar i transmetre les dades al processador. Finalment, aquest dispositiu s’encarregarà de processar la informació per enviar-la a la pantalla LCD.

Cal destacar, que la balança electrònica necessita electricitat per poder treballar. No obstant això, hi ha models portàtils, que serveixen per a mesuraments a petita escala, i que vénen dotats de bateries. Tot i que el més habitual és que comptin amb un circuit integrat monolític i una pantalla per visualitzar el pes.

En definitiva, una balança digital és molt útil i ofereix un gran nombre d’avantatges. No obstant això, ha de tenir certes cures bàsiques i revisar-se el calibratge perquè hi hagi un equilibri tèrmic en els circuits electrònics per garantir un pesatge amb precisió. El maneig correcte dels canvis de calibratge és fonamental i, en cas de dificultats, el més convenient és posar-se a les mans d’un tècnic qualificat.

En resum, les balances electròniques suposen un important avenç per a moltes empreses i indústries. És una eina molt útil, que inclou una tecnologia cada cop més avançada, per a un pes precís i sense equivocacions. Només cal triar el model adequat en funció de les necessitats i el seu ús. Es pot seguir per RRSS a l’empresa per a més informació o consultar qualsevol dubte

Back To Top