Skip to content

Quines diferències hi ha entre muntatge electrònic i electromecànic?

El muntatge electrònic i el muntatge electromecànic no s’han de confondre. Tots dos fan referència a processos diferents, encara que no deixin d’estar relacionats. Per aprofitar el potencial de cadascú, convé entendre’ls detalladament. En això aprofundim en les properes línies.

Què és el muntatge electrònic

És un procés meticulós que implica la col·locació i soldadura de components electrònics en plaques de circuit imprès. Aquestes poden ser tan diminutes com a grans de sorra o tan grans com a llibres. Cadascuna exerceix una funció específica dins d’una màquina de major envergadura.

L’exactitud és decisiva durant el procés de muntatge, atès que un error mil·limètric és suficient perquè el producte final sigui defectuós. Per evitar aquest problema, els tècnics utilitzen eines avançades com ara microscopis i pinces de precisió. Igualment, poden recórrer a tècniques de soldadura especialitzades.

El muntatge electrònic sovint implica la utilització de màquines de col·locació automatitzades que poden instal·lar centenars de components per minut. Aquest procés és indispensable per a la fabricació d’una àmplia gamma de dispositius electrònics, des de ràdios fins a sistemes de navegació satelital. També afavoreix que la producció sigui massiva, amb la consegüent reducció de costos que comporta.

Es tracta d’un procés present en la fabricació d’una àmplia varietat de dispositius electrònics: des d’un telèfon mòbil a un GPS.

I què és un muntatge electromecànic?

Pel que fa al muntatge electromecànic, és un procés crucial en la creació de dispositius que reclamen interactuar amb el seu entorn de manera física. La seva escala és més gran, ja que solen precisar la inclusió de motors, engranatges o actuadors. Això fa que l’acoblament s’emprengui a mà o amb l’ajuda de màquines especialitzades.

Tot i això, la precisió continua jugant un paper determinant. Gràcies a ella, es garanteix que el producte final sigui robust i presenti una llarga vida útil. És un procediment que es duu a terme a la indústria energètica, per exemple, quan s’instal·len canonades, equips elèctrics o sistemes de control.

És un mètode d’acoblament imperatiu per a la indústria manufacturera, per posar-ne un exemple. En aquesta resulta prioritari garantir la fiabilitat i leficiència dels sistemes electromecànics, atès que són vitals per a lèxit operatiu.

En què es diferencien

La principal diferència entre ambdós tipus de muntatge rau en el seu enfocament i aplicació. L’electrònic se centra en la creació de circuits mitjançant la col·locació precisa dels components. Pel que fa a l’electromecànic, la seva finalitat és integrar cada element en sistemes mecànics de proporcions més grans que interactuen entre si.

A més, un muntatge de tipus electrònic sol estar molt automatitzat, cosa que no passa amb l’electromecànic. Aquest encara compta amb una alta intervenció manual per acoblar peces específiques, com ara un motor o uns engranatges.

En definitiva, el muntatge electrònic i l’electromecànic es poden concebre com les dues cares de la mateixa moneda. Tot i que actuïn en diferents moments, són ineludibles en la fabricació d’aparells bàsics per a la vida moderna. A Electrolomas disposem d’una gran varietat de components per a ambdós processos. Només cal consultar els nostres catàlegs per conèixer-los a fons.

Back To Top