skip to Main Content
Fent Història Amb L’electromecànica

Fent història amb l’electromecànica

La història de l’electromecànica està estretament lligada a la indústria tèxtil. Encara que hi ha antecedents anteriors, els seus inicis es relacionen directament amb la Revolució Industrial. Aquesta disciplina combina lenginyeria elèctrica amb la mecànica.

En les darreres dècades, la seva evolució ha estat vertiginosa i n’ha format part, indiscutiblement, Electrolomes. No en va, l?empresa, fundada el 1997, ha traçat una trajectòria de més d?un quart de segle d?activitat en aquest sector.

Una de les tres línies de negoci, precisament, té a veure amb el muntatge d’equips electromecànics (Electronic Manufacturing Services).

A continuació, es repassaran els orígens de l’electromecànica i destacar algunes fites importants. Conèixer el passat ajuda a entendre el present i fer front amb seguretat i determinació al futur.

Electromecànica: quins van ser els seus orígens?

Per comprendre la història de l’electromecànica, cal remuntar-se al segle XIX, quan es van començar a utilitzar màquines que combinaven l’electricitat i la mecànica a les grans factories de producció de teixits. En aquesta línia, la invenció del motor elèctric va comportar un gran nombre de possibilitats en la producció d’energia i l’automatització de processos.

El precursor d’aquesta disciplina va ser Nikola Tesla, nascut el 1856 a l’antic Imperi austrohongarès. Va ser un inventor, enginyer elèctric i mecànic que va destacar per les seves contribucions al disseny del subministrament d’electricitat de corrent altern modern (CA). Sens dubte, un dels grans referents de l’electromecànica, amb múltiples aportacions al camp de l’electromagnetisme i de l’enginyeria electromecànica.

Aquests orígens s’associen també a l’àmbit de la telegrafia, amb l’aparició dels repetidors. Eren uns dispositius que regeneraven els senyals telegràfics combinant electricitat amb mecànica. Finalment, cal ressenyar la commutació telefònica, destacant la instal·lació dels primers mecanismes de barres creuades a la dècada de 1950 (principalment, als Estats Units i Anglaterra).

Breu història de l’electromecànica: les seves fites principals

A la història de l’electromecànica també cal remarcar altres fites, no menys rellevants que les ja esmentades. Són esdeveniments que han anat impulsant importants avenços en el desenvolupament tecnològic de la majoria dels camps científics.

Un d’ells és la invenció del primer sistema electromecànic de televisió el 1885. Va ser l’enginyer alemany Paul Nipkow qui ho va proposar i va registrar la patent.

Un altre dels referents de l’electromecànica que resulta just esmentar és l’enginyer alemany Konrad Zuse, que va dissenyar el primer ordinador mecànica programable del món (Z1). El projecte es va desenvolupar entre 1935 i 1936, si bé aquest ordinador electromecànica binària no va ser fabricada fins a 1939.

Cal ressaltar, igualment, el llançament del primer circuit integrat. D’aspecte una mica rudimentari, va ser presentat el 12 de setembre de 1959. Obra de Jack Kilby, de Texas Instruments.

En definitiva, la història de l’electromecànica està marcada per la invenció de dispositius i màquines que van revolucionar completament sectors com la indústria o la tecnologia. A Espanya, el naixement d’Electrolomes és un altre esdeveniment que s’ha de posar en valor. Necessiteu els nostres serveis? Contacteu amb nosaltres!

Back To Top