skip to Main Content

Fent història amb l’electromecànica

La història de l'electromecànica està estretament lligada a la indústria tèxtil. Encara que hi ha antecedents anteriors, els seus inicis es relacionen directament amb la Revolució Industrial. Aquesta disciplina combina lenginyeria elèctrica amb la mecànica. En les darreres dècades, la…

Read More
Back To Top