Skip to content

Com es relacionen la intel·ligència artificial i els circuits electrònics?

Els circuits electrònics no es deslliuren de l’impacte de la intel·ligència artificial. En l’últim any, han experimentat un salt qualitatiu a causa dels extensos models de llenguatge i a diferents algorismes. Gràcies a ells, els professionals de la circuitería poden ser més productius i creatius.

Circuits electrònics i intel·ligència artificial, un present molt actiu

No cal esperar al futur per a veure l’estreta relació que guarden IA i l’electrònica. En l’actualitat, ja s’usa la intel·ligència artificial per a accelerar la presa de decisions en el disseny i fabricació de productes. La seva utilitat resideix en què és capaç de processar ingents quantitats de dades que els professionals poden aprofitar per a aconseguir els seus objectius.

És molt útil per a dur a terme simulacions i modelatges, la qual cosa facilita encara més la presa de decisions. Abans d’actuar d’aquesta o aquella manera, es duu a terme una prova en un entorn digital controlat per a avaluar les possibles conseqüències. D’aquesta manera, s’eviten pèrdues econòmiques o de confiança per part dels compradors.

Al seu torn, l’ús d’algorismes permet millorar la qualitat dels circuits electrònics. Gràcies a un programa informàtic proveït de IA, és possible controlar el procés de producció en temps real. Si es detecta un error o una incidència, s’introdueixen els ajustos i correccions pertinents en l’acte.
Igualment, contribueix a personalitzar els productes a escala en funció del que requereix cada client. És una capacitat de gran utilitat per a uns certs mercats amb demandes molt específiques. En poder ajustar-se a elles, és més senzill satisfer encàrrecs amb unes característiques precises sense comprometre la rendibilitat ni l’eficiència.

El futur de la IA en l’electrònica

Si el present és sorprenent, el futur és prometedor, perquè el creixement de la intel·ligència artificial seguirà. S’espera que no sols agilitzi els processos existents, sinó que generi innovacions disruptives en el disseny dels circuits. Una de les grans promeses de la IA és el desenvolupament de circuits acte-optimizantes que poden adaptar-se de manera dinàmica a diferents condicions de funcionament. Això, sens dubte, eleva el seu rendiment i longevitat.
Un altre aspecte a tenir en compte és que la IA tendirà a distribuir-se. És a dir, en lloc d’estar associada a un programa informàtic o a una màquina concreta, es descentralitzarà a través de la Internet de les coses i del edge computing. Totes dues tecnologies potenciaran els sistemes de producció tant en la seva resiliència com en la seva eficiència.

La convergència de la IA amb tecnologies emergents, com la nanoelectrónica i els materials bidimensionals podria desembocar en la creació de dispositius electrònics que superin les limitacions actuals de velocitat i miniaturització. S’aconseguiria una nova generació d’ordinadors i dispositius mòbils amb capacitats de processament sense precedents.

Com s’ha vist, la intel·ligència artificial resulta decisiva per a aconseguir millors circuits electrònics. En el present ja s’han aconseguit grans avanços, però el futur portarà amb si uns altres de major importància. Gràcies a les noves tecnologies, en Electrolomas ens adaptem a les necessitats de cada client. Animem als interessats a descobrir les solucions oferim.

Back To Top